Syftet med vårt arbete är att utifrån gällande lagstiftning och kommunernas riktlinjer utföra ett kvalitetsfullt arbete gentemot våra kunder.

Målet för Orrens Vård & Omsorg är att värna om individen och ta hänsyn till personlig integritet och personliga önskemål.

Ambitionen är att arbeta utifrån hjärtat och att vårt arbete genomsyras av kvalitet istället för kvantitet.

Utsedda av Dagens Industri till ett av Sveriges Gasellföretag 2011

 

 

Nu söker vi vikarier till hemtjänsten. Du som är undersköterska är välkommen med din ansökan och CV.

Skicka till info@orrens.se

 

 

äldrevården